TECH A.N.C

Công Nghệ Tạo Khác Biệt

Tổng cộng:
TECH A.N.C

Công Nghệ Tạo Khác Biệt

Tổng cộng:

Công tắc tơ LS MC series

Công tắc tơ LS dòng MC:
– Hiệu suất cao.
– Không tiếp xúc với hồ quang thông qua các kết cấu kín.
– Thuận tiện cho người dùng với kết nối một chạm và thanh DIN.
– Cầu đấu đơn giản với bộ chuyển đổi và bộ dây đảo chiều.
– Có các loại 4 cầu đấu.
– Khối liên động với các tiếp điểm phụ tích hợp (tích hợp sẵn 2NO).

Mô tả

Thông số kỹ thuật chung của Công tắc tơ LS MC series

Loại Standard
Số cực 3P, 4P
Tiếp điểm 3NO, 4NO
Tiếp điểm phụ 1NO, 1NO+1NC, 2NO+2NC
Kích thước 18AF, 22AF, 40AF, 65AF, 100AF, 150AF, 225AF, 400AF, 800AF, 1260AF, 2650AF, 85AF
Dòng điện (Ie) 6A, 9A, 12A, 18A, 22A, 32A, 40A, 50A, 65A, 75A, 85A, 100A, 130A, 150A, 185A, 225A, 265A, 330A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1260A, 1400A, 1700A, 2100A, 2650A
Công suất động cơ 3kW at 380VAC, 4kW at 380VAC, 5.5kW at 380VAC, 7.5kW at 380VAC, 11kW at 380VAC, 15kW at 380VAC, 18.5kW at 380VAC, 22kW at 380VAC, 30kW at 380VAC, 37kW at 380VAC, 45kW at 380VAC, 55kW at 380VAC, 60kW at 380VAC, 75kW at 380VAC, 90kW at 380VAC, 132kW at 380VAC, 147kW at 380VAC, 160kW at 380VAC, 200kW at 380VAC, 265kW at 380VAC, 330kW at 380VAC, 440kW at 380VAC, 550kW at 380VAC, 700kW at 380VAC, 900kW at 380VAC
Cuộn dây 24VAC, 24VDC, 36VAC, 36VDC, 48VAC, 48VDC, 110VAC, 110VDC, 220VAC, 220VDC, 380VAC, 125VDC, 200VAC
Tần số 50/60Hz
Điện áp dây AC
Điện áp 690VAC, 1000VAC
Đấu nối Screws terminals, Busbar terminals
Lắp đặt DIN rail mounting, Surface mounting (Screw fixing)
Nhiệt độ môi trường 30…65°C
Khối lượng tương đối 330g, 340g, 550g, 1.05kg, 1.93kg, 2.4kg, 5.4kg, 9.2kg, 22.2kg, 24kg, 33.8kg, 47kg, 400g, 590g, 1.2kg, 5.6kg, 9.9kg, 26.3kg, 410g, 770g, 1.3kg, 2.8kg, 500g, 700g, 1.29kg
Chiều rộng tổng thể 45mm, 69mm, 79mm, 94mm, 119mm, 138mm, 163mm, 285mm, 431mm, 47.2mm, 59mm, 91mm, 175mm, 206mm, 346mm
Chiều cao tổng thể 73.5mm, 83mm, 106mm, 140mm, 158mm, 203mm, 243mm, 310mm, 352mm, 380mm, 392mm, 80mm, 83.5mm, 123.5mm
Chiều sâu tổng thể 80.4mm, 87.4mm, 90mm, 119mm, 135.8mm, 130.3mm, 185.1mm, 204.4mm, 246mm, 86.8mm, 94.6mm, 117.8mm, 185mm, 205mm, 244mm, 96.6mm, 103.6mm, 117.1mm, 146.4mm, 172.3mm, 113.2mm, 121mm
Cấp bảo vệ IP20, IP00
Tiêu chuẩn CCC, IEC, UL
Phụ kiện mua rời Auxiliary contact: UA1, Auxiliary contact: UA2, Auxiliary contact: UA4, Capacitor for contactor: AC9, Interlock: UR2, Capacitor for contactor: AC50, Capacitor for contactor: AC75, Auxiliary contact: UA100, Interlock: AR180, Interlock: AR600
Rơ le bảo vệ quá tải (Mua riêng) MT-12/2H 0.14, MT-12/2H 0.21, MT-12/2H 0.33, MT-12/2H 0.52, MT-12/2H 0.82, MT-12/2H 1.3, MT-12/2H 11, MT-12/2H 15, MT-12/2H 2.1, MT-12/2H 3.3, MT-12/2H 5, MT-12/2H 6.5, MT-12/2H 7.5, MT-12/2H 8.5, MT-12/3D 1.3, MT-12/3D 11, MT-12/3D 15, MT-12/3D 2.1, MT-12/3D 3.3, MT-12/3D 5, MT-12/3D 6.5, MT-12/3D 7.5, MT-12/3D 8.5, MT-12/3H 0.14, MT-12/3H 0.21, MT-12/3H 0.33, MT-12/3H 0.52, MT-12/3H 0.82, MT-12/3H 1.3, MT-12/3H 11, MT-12/3H 15, MT-12/3H 2.1, MT-12/3H 3.3, MT-12/3H 5, MT-12/3H 6.5, MT-12/3H 7.5, MT-12/3H 8.5, MT-12/3K 0.14, MT-12/3K 0.21, MT-12/3K 0.33, MT-12/3K 0.52, MT-12/3K 0.82, MT-12/3K 1.3, MT-12/3K 11, MT-12/3K 15, MT-12/3K 2.1, MT-12/3K 3.3, MT-12/3K 5, MT-12/3K 6.5, MT-12/3K 7.5, MT-12/3K 8.5, MT-12 0.82A, MT-12 1.3A, MT-12 11A, MT-12 15A, MT-12 2.1A, MT-12 3.3A, MT-12 5A, MT-12 6.5A, MT-12 7.5A, MT-12 8.5A, MT-32/2H 0.14, MT-32/2H 0.21, MT-32/2H 0.33, MT-32/2H 0.52, MT-32/2H 0.82, MT-32/2H 1.3, MT-32/2H 11, MT-32/2H 15, MT-32/2H 19, MT-32/2H 2.1, MT-32/2H 21.5, MT-32/2H 27, MT-32/2H 3.3, MT-32/2H 34, MT-32/2H 5, MT-32/2H 6.5, MT-32/2H 7.5, MT-32/2H 8.5, MT-32/3D 1.3, MT-32/3D 11, MT-32/3D 15, MT-32/3D 19, MT-32/3D 2.1, MT-32/3D 21.5, MT-32/3D 27, MT-32/3D 3.3, MT-32/3D 34, MT-32/3D 5, MT-32/3D 6.5, MT-32/3D 7.5, MT-32/3D 8.5, MT-32/3H 0.14, MT-32/3H 0.21, MT-32/3H 0.33, MT-32/3H 0.52, MT-32/3H 0.82, MT-32/3H 1.3, MT-32/3H 11, MT-32/3H 15, MT-32/3H 19, MT-32/3H 2.1, MT-32/3H 21.5, MT-32/3H 27, MT-32/3H 3.3, MT-32/3H 34, MT-32/3H 5, MT-32/3H 6.5, MT-32/3H 7.5, MT-32/3H 8.5, MT-32/3K 0.14, MT-32/3K 0.21, MT-32/3K 0.33, MT-32/3K 0.52, MT-32/3K 0.82, MT-32/3K 1.3, MT-32/3K 11, MT-32/3K 15, MT-32/3K 19, MT-32/3K 2.1, MT-32/3K 21.5, MT-32/3K 27, MT-32/3K 3.3, MT-32/3K 34, MT-32/3K 5, MT-32/3K 6.5, MT-32/3K 7.5, MT-32/3K 8.5, MT-32 0.82A, MT-32 1.3A, MT-32 11A, MT-32 15A, MT-32 19A, MT-32 2.1A, MT-32 21.5A, MT-32 27A, MT-32 3.3A, MT-32 34A, MT-32 5A, MT-32 6.5A, MT-32 7.5A, MT-32 8.5A, MT-63/2H 11L, MT-63/2H 11S, MT-63/2H 15L, MT-63/2H 15S, MT-63/2H 19L, MT-63/2H 19S, MT-63/2H 21.5L, MT-63/2H 21.5S, MT-63/2H 30L, MT-63/2H 30S, MT-63/2H 34L, MT-63/2H 34S, MT-63/2H 42L, MT-63/2H 42S, MT-63/2H 55L, MT-63/2H 55S, MT-63/2H 5L, MT-63/2H 5S, MT-63/2H 6.5L, MT-63/2H 6.5S, MT-63/2H 7.5L, MT-63/2H 7.5S, MT-63/2H 8.5L, MT-63/2H 8.5S, MT-63/3D 11L, MT-63/3D 11S, MT-63/3D 15L, MT-63/3D 15S, MT-63/3D 19L, MT-63/3D 19S, MT-63/3D 21.5L, MT-63/3D 21.5S, MT-63/3D 30L, MT-63/3D 30S, MT-63/3D 34L, MT-63/3D 34S, MT-63/3D 42L, MT-63/3D 42S, MT-63/3D 55L, MT-63/3D 55S, MT-63/3D 5L, MT-63/3D 5S, MT-63/3D 6.5L, MT-63/3D 6.5S, MT-63/3D 7.5L, MT-63/3D 7.5S, MT-63/3D 8.5L, MT-63/3D 8.5S, MT-63/3H 11L, MT-63/3H 11S, MT-63/3H 15L, MT-63/3H 15S, MT-63/3H 19L, MT-63/3H 19S, MT-63/3H 21.5L, MT-63/3H 21.5S, MT-63/3H 30L, MT-63/3H 30S, MT-63/3H 34L, MT-63/3H 34S, MT-63/3H 42L, MT-63/3H 42S, MT-63/3H 55L, MT-63/3H 55S, MT-63/3H 5L, MT-63/3H 5S, MT-63/3H 6.5L, MT-63/3H 6.5S, MT-63/3H 7.5L, MT-63/3H 7.5S, MT-63/3H 8.5L, MT-63/3H 8.5S, MT-63/3K 11L, MT-63/3K 11S, MT-63/3K 15L, MT-63/3K 15S, MT-63/3K 19L, MT-63/3K 19S, MT-63/3K 21.5L, MT-63/3K 21.5S, MT-63/3K 30L, MT-63/3K 30S, MT-63/3K 34L, MT-63/3K 34S, MT-63/3K 42L, MT-63/3K 42S, MT-63/3K 55L, MT-63/3K 55S, MT-63/3K 5L, MT-63/3K 5S, MT-63/3K 6.5L, MT-63/3K 6.5S, MT-63/3K 7.5L, MT-63/3K 7.5S, MT-63/3K 8.5L, MT-63/3K 8.5S, MT-63 42A, MT-63 55A, MT-95/2H 11L, MT-95/2H 11S, MT-95/2H 15L, MT-95/2H 15S, MT-95/2H 19L, MT-95/2H 19S, MT-95/2H 21.5L, MT-95/2H 21.5S, MT-95/2H 30L, MT-95/2H 30S, MT-95/2H 34L, MT-95/2H 34S, MT-95/2H 42L, MT-95/2H 42S, MT-95/2H 55L, MT-95/2H 55S, MT-95/2H 65L, MT-95/2H 65S, MT-95/2H 74L, MT-95/2H 74S, MT-95/2H 8.5L, MT-95/2H 8.5S, MT-95/2H 83L, MT-95/2H 83S, MT-95/2H 90L, MT-95/2H 90S, MT-95/3D 11L, MT-95/3D 11S, MT-95/3D 19L, MT-95/3D 19S, MT-95/3D 21.5L, MT-95/3D 21.5S, MT-95/3D 30L, MT-95/3D 30S, MT-95/3D 34L, MT-95/3D 34S, MT-95/3D 42L, MT-95/3D 42S, MT-95/3D 55L, MT-95/3D 55S, MT-95/3D 65L, MT-95/3D 65S, MT-95/3D 74L, MT-95/3D 74S, MT-95/3D 8.5L, MT-95/3D 8.5S, MT-95/3D 83L, MT-95/3D 83S, MT-95/3D 90L, MT-95/3D 90S, MT-95/3H 11L, MT-95/3H 11S, MT-95/3H 15L, MT-95/3H 15S, MT-95/3H 19L, MT-95/3H 19S, MT-95/3H 21.5L, MT-95/3H 21.5S, MT-95/3H 30L, MT-95/3H 30S, MT-95/3H 34L, MT-95/3H 34S, MT-95/3H 42L, MT-95/3H 42S, MT-95/3H 55L, MT-95/3H 55S, MT-95/3H 65L, MT-95/3H 65S, MT-95/3H 74L, MT-95/3H 74S, MT-95/3H 8.5L, MT-95/3H 8.5S, MT-95/3H 83L, MT-95/3H 83S, MT-95/3H 90L, MT-95/3H 90S, MT-95/3K 11L, MT-95/3K 11S, MT-95/3K 15L, MT-95/3K 15S, MT-95/3K 19L, MT-95/3K 19S, MT-95/3K 21.5L, MT-95/3K 21.5S, MT-95/3K 30L, MT-95/3K 30S, MT-95/3K 34L, MT-95/3K 34S, MT-95/3K 42L, MT-95/3K 42S, MT-95/3K 55L, MT-95/3K 55S, MT-95/3K 65L, MT-95/3K 65S, MT-95/3K 74L, MT-95/3K 74S, MT-95/3K 8.5L, MT-95/3K 8.5S, MT-95/3K 83L, MT-95/3K 83S, MT-95/3K 90L, MT-95/3K 90S, MT-95 74A, MT-95 65A, MT-95 83A, MT-95 90A, MT-150/2H 113S, MT-150/2H 130S, MT-150/2H 42S, MT-150/2H 55S, MT-150/2H 65S, MT-150/2H 74S, MT-150/2H 93S, MT-150/3D 113S, MT-150/3D 130S, MT-150/3D 42S, MT-150/3D 55S, MT-150/3D 65S, MT-150/3D 74S, MT-150/3D 93S, MT-150/3H 113S, MT-150/3H 130S, MT-150/3H 42S, MT-150/3H 55S, MT-150/3H 65S, MT-150/3H 74S, MT-150/3H 93S, MT-150/3K 113S, MT-150/3K 130S, MT-150/3K 42S, MT-150/3K 55S, MT-150/3K 65S, MT-150/3K 74S, MT-150/3K 93S, MT-150 113A, MT-150 130A, MT-150 93A, MT-225 107A, MT-225/2H 107, MT-225/2H 130, MT-225/2H 153, MT-225/2H 200, MT-225/2H 80, MT-225/3D 107, MT-225/3D 130, MT-225/3D 153, MT-225/3D 200, MT-225/3D 80, MT-225/3H 130, MT-225/3H 153, MT-225/3H 153A, MT-225/3H 200, MT-225/3H 80, MT-225/3K 107, MT-225/3K 130, MT-225/3K 153, MT-225/3K 200, MT-225/3K 80, MT-225 130A, MT-225 153A, MT-225 200A, MT-400/2H 107, MT-400/2H 130, MT-400/2H 153, MT-400/2H 200, MT-400/2H 265, MT-400/2H 350, MT-400/3D 107, MT-400/3D 130, MT-400/3D 153, MT-400/3D 200, MT-400/3D 265, MT-400/3D 350, MT-400/3H 107, MT-400/3H 130, MT-400/3H 153, MT-400/3H 200, MT-400/3H 265, MT-400/3H 350, MT-400/3K 107, MT-400/3K 130, MT-400/3K 153, MT-400/3K 200, MT-400/3K 265, MT-400/3K 350, MT-400 265A, MT-400 350A, MT-800/2H 265, MT-800/2H 350, MT-800/2H 515, MT-800/2H 660, MT-800/3D 265, MT-800/3D 350, MT-800/3D 515, MT-800/3D 660, MT-800/3H 265, MT-800/3H 350, MT-800/3H 515, MT-800/3H 660, MT-800/3K 265, MT-800/3K 350, MT-800/3K 515, MT-800/3K 660, MT-800 265A, MT-800 350A, MT-800 515A, MT-800 660A
Tiếp điểm phụ (Mua riêng) UA-1 1a1b, UA-1E 1a1b, UA-2 1a1b, UA-2 2a, UA-4 1a3b, UA-4 2a2b, UA-4 3a1b, UA-4 4a, UA-4 4b, UA-4E 1a3b, UA-4E 2a2b, UA-4E 3a1b, UA-4E 4a, UA-4E 4b, AU-100 1a1b
Khóa liên động cơ (Mua riêng) UR-2, AR-180
Hộp cho khởi động từ (Mua riêng) MW-9bB~22bB, MW-32aB/40aB, MW-50aB/65aB, MW-75aB~100aB